KINAMA DEKLERASYONU

KINAMA DEKLERASYONU
Yaklaşık 6 milyon Memur ve memur emeklisini doğrudan ilgilendiren 6. Dönem Toplu görüşme müzakereleri 1 Ağustos 2021 tarihi itibariyle başlamış, sözde yetkili sendika ve Kamu_sen iş birliğiyle hükümete sunulan ortak teklif neticesinde 23 Ağustos 2021 Çalışma Bakanı Sn. Vedat Bilgin’in kamuoyuna yaptığı müzakere sonuçları temalı açıklamayla sonlandırılmıştır.
Toplu görüşmede umudunu başlamadan yitiren kamu çalışanları “bir ihtimal” iç güdüsüyle yapılan açıklamayı heyecanla takip ederken, Sn. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tüm kamuoyu ve basın mensupları önünde “%1 ve üzeri sendikalaşma oranına haiz olmayan, bir nevi yeni kurulan ve mesleki örgütlenme sürecine devam eden sendikaları işaret ederek” Sendika adı altında kurulan ama sendikal iş yapmayan, başka faaliyetlerle uğraşan bir takım merdiven altı yapılanmalar ” ibaresini kullanmıştır.
Sendikalaşma prosedürleri 4688 Sayılı Kamu görevlileri Sendikaları ve Toplu Görüşme Kanununa göre yapıldığı ve aynı kanunun birinci bölüm kuruluş esasları başlıklı 4,5,6 ve 7. maddelerine binaen sendikaların kurulduğu, kurulan sendikaların uygun süreçleri tamamlamasının ardından; dosya numaralandırılmasının yapıldığı, tescil ve yasal bağlılık süreçlerine dair sorumluluğu üstlendiği, tüm bu basamaklara dair uygulamada görevli eski bakanlık adı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler yeni adı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olduğu, bunun tüm sendikalar, ilgili yöneticiler, bakanlık bürokratları özelikle de Sn Bakan tarafından iyi bilindiği doğal bir gerçektir.
Bilinen bariz haikatlare rağmen, söylenen hakaretvari ifade; 6. Dönem Toplu görüşme tebliğinin “Toplu Sözleşme ikramiyesi’ başlıklı 23. maddesinde %1’lik sendikalaşma barajı olarak yer almasıyla 25.08.2021 resmi gazetede yayımlanarak tasdiklenmiş, uslüp dışı tavır ve halis olmayan menfi niyetler ne yazık ki yasalaşmıştır.
Toplu görüşme tiyatrosunun milyonlarca memur ve memur emeklisini yok sayması, göstermelik kazanım nidaları ile memur kesiminin kandırılmaya çalışılması bir yana mutabakat sürecinde hükümet temsilen masaya oturan bir bakanın, kendi bakanlığınca süreçlerin yürütüldüğü sendikalar ve yöneticilerine “Merdiven altı yapılanmalar” ibaresini kullanması kabul edilemez bir durumdur.
Sayın Bakanı bu bilinçli hakareti nedeniyle kınıyoruz.
Kamu Sendikaları, ilgili yöneticileri ve üyeleri olarak; Sn Bakandan yine kamuoyunun ve basın mensuplarının önünde özür beklemekteyiz. Sn Bakanın özür talebimizi karşılaşmaması durumunun yanı sıra, Toplu görüşme maddelerinden kanuna aykırılık teşkil eden %1 ‘lik baraj ibaresi ve diğer hükümleri ile ilgili olarak gerekli tüm hukuki süreç ve/veya süreçler tarafımızca ivedilikle başlatılacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla bildirmekteyiz.
Ahmet Adıyaman
Şehit Gazi Sen Sağlık Genel Başkanı

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir