NEDEN ŞEHİT GAZİ SEN SAĞLIK?

NEDEN ŞEHİT GAZİ SEN SAĞLIK?

Demokratik Toplumun temel unsurlarından biri STK’lardır. Sendikalar tarihi süreç içinde çalışanların yaşam standartlarını korumak, geliştirmek, çalışma hayatında eşitlik ve adaleti sağlamak ve piyasa ekonomisinin işleyişinde çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi rolünü üstlenmiştir.

 

Yüz yılı aşan bir süreçte vazgeçilmez bir taraf olarak kendini kabul ettiren sendikal faaliyetler ülkemizde son yirmi yılda tam bir krize girmiş, hedef faaliyetlerinden uzaklaşmış, değişim ve yenilenme ihtiyacı zaruret haline gelmiştir.

Ülkemizde sendikaların siyasallaşması, sendika yönetimleriyle işveren arasında karşılıklı çıkar ilişkilerine dayandırılmıştır. Sendika yöneticilerinin kendi dünya görüşündeki siyasal iktidarla, kişinin ehil olup olmadığına bakılmaksızın; sizden bizden ötekileştirilmesine, kendi mensuplarının devlet mekanizmasına yerleştirilmesine ve baskı sonucu üye sayısının artırılmasına sebep olmuştur.

Bu durum Devletimize zarar vermiş, aynı zamanda ehil olmayan kadroların yükselmesine, becerikli, ehil ve dürüst memurların ise devlete küsmelerine, bezgin hale gelmelerine sebep olmuştur.

Siyasal kaygılarla hareket eden sendikalar çalışanları hak ettiği gibi temsil etmedikleri gibi kamu görevlisinin örgütlü toplum olma mücadelesini de hançerlemiştir.

Bu anlamda uzaktan bakmak, hayıflanmak olmazdı. Çalışma hayatında tekrar çalışanların tarafı olmak, inisiyatifi ele almak, klasik politikalar yerine hizmet sendikacılığına dönmek şart olmuştu. Bu manada birilerinin elini taşın altına koyması ve mücadeleyi sürdürmesi gerekirdi.

Şehit Gazi Sen Sağlık Ailesi olarak bizler tüm bu olumsuz tabloya müdahale etmek, çalışanın sesi olmak, hak ve hukuk mücadelesinde işveren çalışan arasındaki köprüyü kurmak için kolları sıvadık.

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanının yeni nefesi olarak sendikamız devletçi bir politika izlemekte ve siyasi partilere mesafeli durmaktadır.

Sendikal mücadelenin içinden gelen bizler, sürekli gelişen ve değişen dünyanın gerçeklerinin farkında, inançlarımıza dayalı, ilke ve değerlerimizi esas alan özgürlükçü ve katılımcı bir yapı oluşturmak için yola çıktık. Bizler şunu da iyi biliyoruz ki; kendileri değişime kapalı olanların, kurumsal değişimi sağlaması mümkün değildir.

Bu nedenle günümüzün klasik sendikal alışkanlıklarıyla değil; daha demokratik, daha eşitlikçi bir sendikal anlayışla parametreleri geliştirmeye çalışacağız.

Vizyon ve misyon sahibi olan, ilkeli, farklı düşüncelere saygılı, gelişmeye açık, tüm üyelerimizin görüş ve düşüncelerini önemseyen, hizipleşmeye karşı olan ve istişareyi esas alan temel anlayış yaklaşımımızdır.

Şehit Gazi Sen Sağlık Ailesi olarak çalışanlarımızın maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi ile elde edilecek sendikal başarının kalıcı olmadığının farkındayız. Çalışanlarımızın ekonomik durumlarının iyileştirilmesi ile birlikte, üyelerimizin sosyal ve kültürel alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli projelerin oluşturulması ve uygulanmasını sağlayacağız. Hep birlikte niteliklerimizi zenginleştireceğiz.

Tüm üyelerimizle birlikte sendikamızın çalışma ve eylem planlarını oluşturacak, katılımcı bir yönetim modelini geliştireceğiz. Çalışanların haklarını almak için sonuna kadar mücadeleyi görev kabul eden Şehit Gazi Sen Sağlık Ailesi toplu görüşme sendikacılığını aşarak, mücadeleci ve çalışana hizmet götürmeyi esas alan sendikal anlayışa sahiptir.

Şehit Gazi Sen Sağlık Ailesi; Gazi, şehit ve gazi yakınları ile vatansever kamu görevlileriyle birlikte üye odaklı değil “Aile Odaklı” sendikal anlayışı benimsemiştir.

Sıra sende..

Sendikacılıkta yeni bakış
Senin ailen, senin evin..

Şehit Gazi Sen Sağlık