HAKKIMIZDA

ŞEHİT GAZİ SEN SAĞLIK SENDİKASI
HAKKIMIZDA


Şehit Gazi Sen Sağlık 2018 yılında kurulmuştur. Asıl ismi Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları İle Vatansever Kamu Görevlileri Sağlık sendikasıdır.

Kamuda istihdam edilen ve aktif olarak çalışan Şehit Yakınları, Gazi Ve Gazi yakınlarını kamuda temsil etmek, vatansever sağlık ve sosyal hizmet kamu çalışanlarının sorunlarını dile getirmek için Şehit Yakınları Ve Gaziler tarafından kurulmuştur.

Şehit Gazi Sen Sağlık Sendikası kamu personelinin göstermiş olduğu teveccühle kısa sürede büyümüş ve Türkiye ‘de sağlıkta ilk beş sendika içerisine girmiştir.

 

ŞEHİT GAZİ SEN SAĞLIK

Şehit Gazi Sen Sağlık herhangi bir konfederasyona bağlı değildir. Yönetiminde siyasi arenadan uzak, tamamen devlet odaklı bir teşkilattır.

Şehit Gazi Sen Sağlık Genel Başkanı Ahmet Adıyaman‘dır.

Tam bağımsız ve siyasi arenadan uzak bir yönetim anlayışına sahiptir.

Şehit Gazi Sen Sağlık yeni bir sendika olmasına rağmen ülkemizin tüm illerinde teşkilatlanmış, temsilcilikler oluşturmuştur.

Sağlık ve sosyal hizmet sektöründe çalışan tüm kamu görevlisi çalışanlarının üyesi olsun ya da olmasın sorunlarını her platformda dile getiren, çözen, yetkili mercilerle iletişime geçen, gerek bakanlık nezdinde gerekse siyasi ve bürokrasi boyutunda adeta bir köprü vaziyeti gören sendikal bir anlayışa ve misyona sahiptir.

Diğer sendikalardan ayıran en belirgin özelliklerinden biri de kendilerini bir sendika gibi değil bir aile gibi görmeleri ve bunun sıcaklığını da üyelere yansıtmalarıdır.

Şehit Gazi Sen Sağlık Genel Başkanı Ahmet Adıyaman” Şehit Gazi Sen Sağlık bir sendikadan öte bir ailedir. Kamuda çalışan sağlık çalışanlarımızın mali ve özlük haklarını iyileştirmeye ve korumaya hiç bir siyasi görüşe bağlı kalmadan her platformda anlatmaya ve çözüm üretmeye söz verdik. ” mesajıyla devletçi ve milliyetçi bir politika izlediklerini beyan etmiştir.