İLKELERİMİZ

İLKELERİMİZ

Üyelerimizin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak tedbirleri alacağız.
Dil, ırk, cinsiyet, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeyeceğiz.

Çalışanın toplumun yaşayışındaki rolünü ve değerini anlamış ve bu konudaki haklarına ve görevlerine uygun, yetkin bir üye topluluğu meydana getirmek için çalışacağız

Çalıştaylar, kurultaylar incelemeler ve bilimsel raporlarla sendikacılığın temelini atacağız. Vizyonu ve misyonuyla kamuda çalışanlara yol gösterecek, ülkemizin kalkınmasında rol model olacağız.

Sağlıklı bir toplum, adaletli gelir dağılımı, fırsat eşitliği, sosyal güvenlik, dayanışmanın geliştirilmesi, çocuk haklarının korunması, kadınla erkeğin eşitliği ve yönetime katılması amacıyla; üreten, katılan, gelişen bir Türkiye ve Dünya hedefine odaklanacağız

Bu amaç ve misyonun gerçekleşmesi için; Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması ve Atatürk ilkelerinin yaşatılması doğrultusunda, demokratik ilkelerden sapmadan ilerleyeceğiz.

Üyelerinin yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır adil bir ücret almasını sağlamaya çalışacağız.

BİZ;

*Devletimizin Ve Milletimizin Yanında Saf Tutmuş Vatansever Kamu Görevlileri    Sendikasıyız

*Önce Maneviyat Ve  Ahlak  Sonra Milli Ve Yerli Misyonda Birleşmiş Kamu Sendikasıyız

*Devletin Ülkesi Ve Milleti İle Bölünmez Bütünlüğünün Korunması Ve Atatürk İlkelerinin Yaşatılması Doğrultusunda, Demokratik İlkelerden Sapmayan Sendikayız

*Üyelerinin Yaptıkları İşe Uygun Ve İnsanlık Haysiyetine Yaraşır Adil Bir Ücret; Özlük, Sosyal Ve Mali Haklarının Elde Edilmesi İçin Mücadele Eden Bir Sendikayız

*Bu Topraklar İçin Canlarını Gözlerini Kırpmadan Feda Eden Şehitlerimizin Emaneti Olan  Şehit Yakını Ailelerimizin Gazi Ve Gazi Yakınlarının Her Zaman Haklarının Savunucusu Olan Bir Sendikayız

*Terörü Ve Şiddeti Çözüm Görenlerin Karşısında, Emperyalizme, Küresel Sömürüye Ve Zulme Karşı Dik Duran Ve Mazlumun Yanında Yer Alan Sendikayız

*Pasif Ve Eleştirisel Sendikacılığı Ret Edip Aktif, Çözümsel, Etkili  Ve Katılımsal Sendikacılığı Amaç Edinmişlerin Sendikasıyız

*Özelde Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Mali Özlük Ve Sosyal Haklarını Genelde Tüm Kamu Görevlileri Ve Ülkemizin Kalkınmasında Aktif Rol Almayı İlke Ve Amaç Haline Getirmiş Sendikayız.

BİZ ŞEHİT GAZİ SEN SAĞLIK AİLESİYİZ

BİZ DEVLETÇİYİZ

BİZ SİYASİ ARENADAN UZAK ZALİME BOYUN EĞMEYEN

BU ÜLKE İÇİN BEDEL ÖDEMİŞLERİN KURDUĞU BİR SENDİKAYIZ

 

 

 

 

 

Şehit Gazi Vatansever Kamu Çalışanları Sağlık Kolu Genel Merkezi