VİZYON

ŞEHİT GAZİ SEN SAĞLIK VİZYONU

Şehit Gazi Sen Sağlık özelde; üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, özlük, mesleki, hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi genelde ise; ülkemizde cereyan eden her türlü haksızlık ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı temel amaç sayar. Bu amaçların gerçekleştirilmesinde evrensel insan haklarına ve Anayasaya dayanan demokratik, laik, sosyal adalet ve hukuk devleti anlayışı içinde çalışır. (Şehit Gazi Sen Sağlık tüzüğünde gerekli ayrıntılar mevcuttur.)