MİSYON

ŞEHİT GAZİ SEN SAĞLIK MİSYONU
Şehit Gazi Sen Sağlık Anayasa, yasalar ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf ve üye devlet olarak bağlı olduğu uluslararası sözleşme ve şartlardan doğan hak ve yetkilerine dayanarak üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik hak ve menffatlerini adalet ve eşitlik ilkelerine göre korumak ve geliştirmek için gerekli çalışmayı yapar. ( Şehit Gazi Sen Sağlık tüzüğünde gerekli detaylar vardır.)