NİSAN AYI NÖBET ÜCRETİ USULÜ ESASLARI?

NISAN AYI (NÖBET) UYGULAMA ESASLARI
📌 Nisan ayı nöbet ücretine esas aylık çalışma süreleri 141 saattir. Röntgen gibi
birimlerde ise 124 saattir. İdari izinler çalışılmış sayıldığından aylık çalışma
saatinden düşülmez.
📌Ramazan Bayramı – 3,5 Gün (Arife günü saat 13:00′ ten itibaren başlayıp bayramın son günü saat 00:00′ da son bulur.) Bu dini günlerde %25 artırımlı nöbet ücreti
ödemesi yapılır.
📌23 Nisan Sali resmi tatil nedeni ile %25 artırımlı nöbet ücreti ödemesi yapılır.
📌idari izinler fillen çalışılmış kabul edilir. idari izin günlerinde nöbet tutan personele nöbet süresi kadar izin kullandırılır ya da deme yapılır. Aylık çalışma saati tamamlanmamış olsa dahi puantajda belirtilip filen çalıştığı idari izin gününe ya izin kullandırılır ya da ödemesi yapılır.
🟥MADDE 44- (1) 657 Sayılı Kanunun ek 33. Maddesi kapsamında sayılan yerlerde resmi ve dini bayram tatili sebebiyle verilen genel idari izin günlerinde fillen görev yapanlara, çalıştıkları süre ile orantılı olarak izin kullandırılır. İzin kullandırılmasının
mümkün olmaması halinde ise bu çalışılan süreler karşılığında ilgililere 657 Sayılı
Kanunun ek 33 üncü maddesi kapsamında nöbet ücreti ödenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir