Memur Disiplin Affı Gündemde

MEMURA DİSİPLİN AFFI GELİYOR!
Disiplin Affı düzenlemesi için düğmeye basıldı. Takvim gazetesinin haberine göre disiplin affı için taslak oluşturuldu ve önümüzdeki günlerde gündeme gelecek.
Hazırlanan taslak çalışmaya göre; FETÖ’ye irtibat ve iltisakları gerekçesiyle meslekten veya görevden ihraç edilenler, bu kapsamda ceza alanlar ile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları hariç olacak.

SON TARİH 31 ARALIK 2023
Taslak düzenlemeye göre, 31.12.2023 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilecek. Af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmayacak devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılıp, kesinleşmiş olan cezalar uygulanmayacak. Disiplin cezaları affedilenlerin sicil veya özlük dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar hükümsüz kalacak. Disiplin cezalarının affı ilgililere geçmiş süreler için özlük ve parasal herhangi bir talep hakkı vermeyecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir