Adıyaman “Refah Payı Verilmesi Şart Oldu!”

ADIYAMAN: “MEMURLARA REFAH PAYI ŞART OLDU!”
Şehit Gazi Sen Sağlık Genel Başkanı Ahmet Adıyaman ” Kişi başına düşen milli gelirdeki artışa paralel olarak memura ve emekciye rafah payı vermek şart olmuştur.” dedi. Basına verdiği yazılı açıklamada Adıyaman şöyle devam etti; “Kamu sektöründeki ücret düzenlemeleri, çalışan motivasyonu ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi açısından kritik öneme sahiptir.
Günümüz enflasyon oranları ve ekonomik dalgalanmalar göz önüne alındığında, adil ve sürdürülebilir bir maaş politikasına olan ihtiyaç artmaktadır. Bu doğrultuda, kamu çalışanlarının refah düzeyini artırmak ve toplumsal dengeyi sağlamak adına memur emekçisine rafah payı verilme talebinin dikkate alınması şart olmuştur. Bu bağlamda kişi başına düşen milli gelirdeki artış oranına parelel olarak emekçilerimize refah payı uygulamak devletimizin politikası olmalıdır.
Emeğin yanında durmak, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal eşitlik açısından hayati öneme sahiptir.
Çalışanların haklarını savunmak, adil bir işgücü piyasasının temel taşını oluşturur. Bu bağlamda, emek mücadelesine destek, sosyal adaletin sağlanmasına da katkıda bulunur.
Tüm emekçilerimizin haklarını haykırma noktasında yeniden en yüksek perdeden tekrar ediyoruz. Enflasyon farkı zam değildir ve çalışanlarımızın refah seviyesini yükseltmek adına refah payı verilmesi şart olmuştur.

#memur #zam #enflasyon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir