AMİRİNİZ SİZE HANGİ HAREKETLERİ YAPAMAZ!

 1. AMİRİNİZ SİZE HANGİ HAREKETLERİ YAPAMAZ?
  Devlet memurlarından amir konumunda olanların, emirlerinde görev yapan memurlara karşı tutum ve davranışlarının nasıl olması gerektiği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun çeşitli maddelerinde düzenlenmiş olmakla birlikte, emrindeki memurlara karşı hukuka uygun olmayan ve çalışma huzurunu bozan tutum ve davranışlarda bulunan amirlere de rastlanabilmektedir.
  Amirinizin size karşı yapamayacağı tutum ve davranışlar
  657 sayılı Kanunun çeşitli hükümlerinde, görev ve sorumluluklarını mevzuata uygun şekilde yerine getirmekle yükümlü olan amir konumundaki Devlet memurlarının, emrindeki memurlara karşı yapması ya da yapmaması gereken bazı tutum ve davranışlardan da söz edilmiştir.
  Kanundaki düzenlemeler göre, amir;
  **Yetkilerini mevzuatta belirtilen esaslar içinde kullanmalıdır.
  **Memurlara kanunlara aykırı emir vermemelidir.
  **Memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranmalıdır.
  **Memurdan, özel bir menfaat temin edecek şekilde talepte bulunmamalıdır.
  **Memurdan hediye almamalıdır.
  **Memura borçlanmamalıdır.
  **Memura, bağırmamalı, kötü davranmamalı, alay etmemeli, küçük düşürmemeli, hakaret etmemeli, fiili saldırıda bulunmamalıdır.
  Amiriniz, size karşı yapılmaması gereken tutum ve davranışlarda bulunursa
  Devlet memurları, 657 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve yönetmelik hükümlerinin kendileri hakkında aynen uygulanmasını isteme ve haklarında uygulanan eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkı sahiptirler.
  Öte yandan, amirleri tarafından haklarında uygulanan idari eylem ve işlemlere karşı dava açma hakkında sahip olan memurların, amirlerinin kendilerine karşı yaptıkları idari eylem ve işlem niteliğinde olmayan uygunsuz hal ve hareketlerinden dolayı suç duyurusunda bulunmaları ve ceza ve/veya tazminat davası açmaları da mümkündür.
  Ayrıca, emrindeki memura kötü davranan, küçük düşüren, hakaret eden ya da fiili saldırıda bulunan amirler hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılabilmektedir. Örneğin;
  **Emrindeki memura kötü muamelede bulunan amire, kınama cezası verilir.
  **Emrindeki memura hakaret eden veya onları tehdit eden amire, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir.
  **Emrindeki memura karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketlerde bulunan amire, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir.
  **Emrindeki memura hakaret eden veya onları tehdit eden amire, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir.
  **Emrindeki memura karşı fiili tecavüzde bulunan amire, bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarma cezası verilir.
  Ayrıca, görevden uzaklaştırdığı memur hakkında derhal soruşturmaya başlamayan veya gerekli şartlar bulunmasına rağmen görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmayan amirlerin, keyfi olarak ya da garaz veya kin ile bu tasarrufu yaptıklarının anlaşılması halinde; hukuki, mali ve cezai sorumlulukları söz konusu olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir