SENDİKA İŞ KOLLARINA GETİRİLEN %1’LİK BARAJ DEMOKRASİYE VE ANAYASAYA  AYKIRIDIR!

SENDİKA İŞ KOLLARINA GETİRİLEN %1’LİK BARAJ DEMOKRASİYE VE ANAYASAYA  AYKIRIDIR!

Şehit Gazi Sen Sağlık Sendikası Hakkında  Ön Bilgi:

Şehit Gazi Sen Sağlık Sendikası 2018 Yılında  Şehit yakınları ve gaziler tarafından kurulmuştur. Kamuda istihdam edilen Şehit, Gazi yakınları ve Gazilerin sorunlarını dile getirmek ve çözmek amacıyla kurulmuştur. Kısa sürede özelikle Doğu ve Güneydoğuda teşkilatlanarak büyümüş, batıda bir çok il ve ilçeye temsilcilikler atamıştır. Sendika vatansever kamu görevlileriyle birlikte bugün sağlık sektöründe 4. Sendika olmuştur. Mekezi Malatya ve genel başkanı Ahmet Adıyaman’dır.

2022 Yılı toplu görüşmelerinde Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in ‘’Merdiven Altı Sendikalar’’ sözüne  en sert tepkiyi veren Adıyaman’’ Biz bu vatan uğruna Şehit olmuş,Gazi olmuş, kanını canını  vermiş ailerin bireyleriyiz. Bize kimse bu lafı kullanamaz. Vedat Bilgin acilen sadece bizden değil tüm Şehit ve Gazi Ailelerinden  özür dilemeli ve kendini affetirmelidir. ‘’dedi.

2022 Toplu Görüşmeleri ve Dayatılan %1’lik Barajı:

Kamu çalışanlarına sendikalı olmayı teşvik amacıyla sendika ikramiyesi veya Toplu Görüşme ikramiyesi adı altında bir ücret ödenmektedir. 2020 yılında bu ücret 135 lira iken 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme görüşmelerinde bu rakam 400 liraya çıkarılmıştır. Ancak bu ikramiyenin, sendikal örgütlenmesini yüzde 1 tamamlayan sendika üyelerine verilmesi şartına bağlanmasıyla kamu çalışanlarının özgür iradeleriyle sendikalarını seçmeleri engellenmiştir. Bu husus Anayasa’nın 51’inci maddesine, 4688 Sayılı yasaya ve Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelere aykırıdır.

Toplu sözleşme ikramiyesinin ödenebilmesi için getirilen yüzde 1 barajından dolayı birçok sendikanın kapanabilme ihtimali var.  Türkiye’de  %1 barajını  geçen teşkilatlanmış sadece 3 sendika var. Buda sendikal anlamda tekelleşmeye sebep olacağı için anayasa ve eşitlik ilkesine aykırıdır.

Türkiye’de yaklaşık 5 milyon memurdan sadece 2.658.555 kişi sendikalı olabiliyor. Sendika üyesi olması yasak olan yaklaşık 1.300.000 bin Polis, Asker, Mülki Amir, Yönetici ..vs statüsünde kamu çalışanı ve 2 milyon 800 bin kamu emeklisi sendika aidatı alamıyacak. Yaklaşık 1.300.000 bin sendika üyesi olmayanlarda yine bu haktan mahrum olacaklardır.Ve tabiki %1 barajını altında kalan sendikalara üye olan memurlarda yine bu haktan faydalanamıyacaktır.

Yani son Toplu Görüşme masasında 2022 yılından itibaren geçerli olan 400 TL sendika aidatı Ali Yalçın ‘la Memur-Sen konfederasyonuna özel çıkarılmış ,tekelleşmeyi sağlayan anayasaya, eşitlik ilkesine ve de Türkiy’nin  bağlı bulunduğu Uluslar Arası Sözleşmelere aykırıdır.

Mağduriyetlerin giderilmesi için %1 barajının altında kalan198 sendika ve de Başta Şehit Gazi Sen Sağlık ailesi olmak üzere Danıştaya 80 adet dava açtılar  ve yürütmenin durdurulmasını istediler. Danıştayın davaları henüz sonuçlanmamıştır. Ankara’da mitingler yapılmış, sosyal medyadan seslerini duyurmak için etkinlikler yapmışlardır.

Mayıs 2021 istatistiklerinin ortaya koyduğu en önemli gerçek Türkiye’deki düşük sendikalaşma oranları ile sendikal işkolu barajlarının sendikal hak ve özgürlükleri ihlal ettiğidir. Yüzde bir barajı ile sendikaların bir çoğu yetkisiz bırakılmıştır.

Bu nedenle işkolu barajının kaldırılması zorunludur.  Hükümet ise sendikal barajlarda ısrar ederek sendikal hakları ihlal ediyor.

Çağdaş dünyada sendikalaşma teşvik edilirken, bizde ise emekçilerin örgütlenmesinin engellenmesi, sendikaların zayıflatılması için Anayasa ve İLO yasalarına da aykırı olarak yeni kurulan sendikalara yüzde 1 barajı getirilmişti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir