ŞEHİT GAZİ SEN SAĞLIK SENDİKASI GENEL MERKEZ BİLDİRİSİ

ŞEHİT GAZİ SEN SAĞLIK SENDİKASI GENEL MERKEZ BİLDİRİSİ
Kamu görevlileri sendikaları arasında %2 örgütlenme barajı getirilmesi ve TBMM’de yasalaştırılması örgütlenme özgürlüğüne indirilmiş büyük bir darbedir. Bazı yandaş ve arka bahçe sendika ve konfederasyonlardan istifaları durdurmak ve yeni sendikaların kurulmasını önlemek amacıyla yapılan düzenlemeyi kabul etmiyoruz. Anayasanın eşitlik ilkesi ve örgütlenme özgürlüğü ile Türkiye’nin usulünce onayladığı uluslararası sözleşme hükümlerine aykırı oluğunu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.
%2 Baraj kanunu anayasaya ve hukuka aykırıdır.
Buradan kanunun TBMM’ye iade etmesi için Sayın Cumhurbaşkanımıza çağırıda bulunuyoruz.
Bundan sonraki süreçte;
Barajlarla kamu görevlilerinin tercihlerine ipotek koyabileceklerini sananlara hayal kırıklığı yaşatmaya kararlıyız.
Şehit Gazi Sen Sağlık Ailesi olarak;başta Anayasa ve iç hukuk olmak üzere, ILO Sözleşmelerine, Avrupa Sosyal Şartına, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine açıkça aykırılık teşkil etmesinden dolayı düzenlemenin iptali için iç hukuk yollarını tüketme ve Anayasa Mahkemesine taşıma noktasında çalışmalarımız tamamlanmıştır.
Şehit Gazi Sen Sağlık Ailesi olarak konuyu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’ya, Uluslararası Sendikalar Birliğine, Avrupa Sendikalar Birliğine ve diğer uluslararası kuruluşlara taşımakta kararlıyız.
Daha önce %1 barajının Danıştay’dan dönmesine rağmen bu seferde ali cengiz oyunlarıyla %2 olarak tekrar gündeme getirilmesi 21.yüzyıl Türkiyesi’ne yakışmayan, karanlık bir plandır.
Bilinmelidir ki, 2021 yılında %1 örgütlenme barajını nasıl aştıysak, aynı kararlılıkla % 2 barajını da tarihin çöplüğüne göndereceğiz.
Kaldı ki 25.6.2001 tarihinde kabul edilen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 25. maddesinde yer alan ve üye aidatı kesintisi için % 5 barajı öngören 25. maddesi, dönemin Başbakanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile TBMM’ye sunulan kanun tasarısının 24.07.2004 tarih ve 5198 sayılı kanunla kaldırılması sendikalar arasındaki ayrımcılığa son vermiştir.
Aradan 18 yıl geçtikten sonra yeniden barajları gündeme getirmenin Anayasanın eşitlik ilkesi ve örgütlenme özgürlüğü ile Türkiye’nin usulünce onayladığı uluslararası sözleşme hükümlerine aykırı oluğunu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.
Haktan, hukuktan, adaletten uzak bu kanunun karşısında üyelerimizin üç beş ay dik durması temennimizdir.
Bizler vatan savunmasında canlarını ortaya koyan gazi ve şehit yakınlarının kurduğu bağımsız sendikayız. Haklı davamızdan dönmeyeceğiz. Duruşumuzla onurumuzla mücadelemize devam edeceğiz. Herkes musterih olsun ki hak kazanacaktır.
Sehit Gazi Sen Sağlık Ailesi olarak bizlere gönül veren, tüm üyelerimize tüm temsilcilerimize bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
Mürsel Gürtürk
Mevzuattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir