PARAMEDİKLERİMİZİN GÜNÜ KUTLU OLSUN

PAREMEDİKLERİMİZİN GÜNÜ KUTLU OLSUN
Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda görev alan paramedikler, haftanın 7 günü 24 saat zorlu koşullarda hizmet sunmaktadır.

Uzun ve düzensiz çalışma süreleri ve uygun olmayan çalışma koşullarında özveri ile çalışan  paramedikler, günlerini buruk kutlamaktadırlar. Sağlıkta şiddete en fazla maruz kalan meslek grubunun başında paramedikler gelmektedir. İşlerini yaparken yaptıkları işin aciliyeti, hızı, sürekliliği ve öngörülemezliği nedeniyle seri olmak durumunda kalan 112 çalışanları, sözlü ve fiziki şiddete maruz kalmaktadır. Yaşam kurtarmaya çalışan sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar, kendi hastalarıyla beraber, başka hastaların da mağdur edilmesine neden olmaktadır.

Paramedikler görevlerini ifa ederken aynı zamanda bürokratik bir dizi prosedürü de yerine getirmek durumunda kalmaktadır. 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarında tıbbi sekreter istihdam edilmeli, istasyonlarının fiziki şartlarındaki yetersizlikler giderilmelidir. 112 hizmetlerinin hem etkin bir biçimde yürütülmesi için hem de 112 çalışanlarının dinlenme sürelerini en işlevsel biçimde değerlendirmesi için yeterli donanım ve konfora sahip, standart istasyonların oluşturulması gerekmektedir.

Sahada çalışan kadın paramediklerin gebelik ve emzirme döneminde acil servislerinde görevlendirme sorunu çözüme kavuşturulmalıdır.

Tüm ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalı ve sabit maaş ücretlerinde artış sağlanmalıdır. Yapmış olduğu görevin öneminin bilinciyle büyük bir özveriyle çalışan paramedikler, yeterli ekonomik güce ve sağlıklı çalışma koşullarına bir an evvel kavuşturulmalıdır.
Şehit Gazi Sen Sağlık olarak insan onuruna yaraşır bir yaşam ve çalışma koşulları için birlikte mücadele etmek dileğiyle tüm paramediklerimizin 22 Aralık Paramedikler Gününü kutlarız.
Ahmet Adıyaman
Genel Başkan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir