Nöbet Ücretleri Hakkında

Toplu sözleşme maddesi
İdari izinlerde nöbet ücreti

MADDE 44- (1) 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi kapsamında  sayılan yerlerde resmi ve dini bayram tatili sebebiyle verilen genel  idari izin günlerinde fiilen görev yapanlara, çalıştıkları süre ile  orantılı olarak izin kullandırılır. İzin kullandırılmasının mümkün  olmaması halinde ise bu çalışılan süreler karşılığında ilgililere 657  sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi kapsamında nöbet ücreti ödenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir