KADRO SÜRECİYLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

SÖZLEŞMELİLERİN KADROYA GEÇMESİYLE İLGİLİ SÜREÇ HAKKINDA BİLGİLENDİRME;

1- 4-B Sözleşmelilere kadro verilmesiyle ilgili Kanun 26 Ocak tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
2- Kanuna göre, kamuda çalışan (sağlık bakanlığı ve üniversite sağlık kuruluşları çalışanları dahil) tüm 3+1 ve sürekli 4-B’liler ile Vekil Ebe Hemşireler, Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanları ve Döner Sermayeden maaş olanlar daimi kadroya geçme hakkına sahip olmuşlardır.
3- Daha önce 4/C’den 4/B’ye geçenlerin Destek hizmetleri adı altındaki atanma pozisyonleri kadroya geçişte Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecektir.
4- Kadroya geçmek isteğe bağlı olacak olup 26 Ocak’tan itibaren 30 gün içerisinde kuruma dilekçe ile başvuru şarttır. Süresi içinde Dilekçe vermeyen kişi kadroya geçme hakkını kaybedecektir. Kadroya geçiş işlemi dilekçe verilme tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlanacaktır.
5- Kanunun yayınlandığı 26 Ocak itibariyle 4 yılını dolduran sözleşmeli personeller, 4/A kapsamında çalışan kamu çalışanlarının bütün haklarına sahip olacaklardır.
6- 4 yılını doldurmayan ve kadroya geçen personel ise önceki mevzuatında bulunan mazeret tayinlerini isteyebileceklerdir.

7- ASM’lerde çalışan personeller aynı görev yerinde kalmakla birlikte kadroları ASM’nin bulunduğu taşra teşkilatına yapılacaktır.
8- 28.11.2022 tarihinde askerlik, doğum izni, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevi başında olmayan personeller bu ücretsiz izinlerinin bitimi sonrasında başvurmaları halinde kadroya geçişleri yapılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir