İCAP NÖBET ÜCRETLERİ TÜM PERONELE ÖDENMELİDİR!

ADIYAMAN: ‘İCAP NÖBET ÜCRETLERİ TÜM PERONELE ÖDENMELİDİR!’’
Şehit Gazi Sen sağlık Genel Başkanı Ahmet adıyaman Sağlık Bakanlığı’nın icap nöbet ücretleri konusunda “…mevzuat gereği sadece uzman hekimlerin icap nöbeti tutabilecekleri ve karşılığında nöbet ücreti ödenebileceği” görüşene tepki gösterdi.

Bakanlığın ilgili görüş yazısı ile “İcap nöbet ücreti ödenen yerlerde icap nöbet ücreti ödenmesine son verilmiş oluyor” diyen Genel Başkan Adıyaman, “Bu görüş, sağlık hizmet sunumunun gerçeklerinden uzak ve sağlık hizmetlerinin verilmesinde aksamalara sebep olacaktır ” tepkisinde bulundu.

Kurum tarafından aylık icap nöbet listesi hazırlanmakta bu listeye göre, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personeli kuruma çağırıldıklarında bu çağrıya uyarak çalıştıkları kuruma gelmek zorundadırlar. İcap nöbeti tutan personelin bu çalışmasının karşılığının ne olduğu 657 sayılı Devlet memurları Kanununun ek. 33. Maddesinin 4. Fıkrasında hükme bağlanmıştır.

İlgili maddede, “ İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40’ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez. “ düzenlemesine yer verilmiştir.
Kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen personel ise unvan ve öğrenim durumlarına göre belirlenen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücretinin yüzde 40’ı tutarında icap nöbet ücreti alabilecektir.
Yıllardır muallakta kalan bu sorunda yaşandığı gibi ne hikmetse yetkililer yönetmelik hükmünü kanun hükmünün üstünde tutuyorlar. Mahkeme kararlarına rağmen bu problem devam etmektedir ve bir çok kurumda sağlık personeli mağduriyet yaşanmaktadır.
Sağlık Bakanlığının konuyla ilgili personeli mağdur etmeyecek yeni, kalıcı ve gerçekci bir düzenleme yapması zaruridir.’’ dedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir