EMEKLİ İKRAMİYESİ VE EMEKLİLİK ÜZERİNE

EMEKLİ İKRAMİYESİ VE EMEKLİLİK ÜZERİNE SORU VE CEVAPLAR
Soru: Tam yıldan emekli ikramiyesine nasıl hak kazanılır?
Askerlik borçlanması ikramiyeyi etkiler mi?
Memurların emekli ikramiye tutarlarının hesaplanmasında hizmetlerin tam yıla tekabül etmesi gerekmekte, 1 gün bile eksik olması halinde hizmet yapılan 1 yıl yok sayılmaktadır.
Memurlara ödenen emekli ikramiyesi her tam yıllar için hesaplanır, yani memur hizmet yapmış olmasına rağmen 11 ay 29 günlük süresine karşılık emekli ikramiyesi alamaz.

Soru: Memurların tam yıldan az sürelerine neden emekli ikramiyesi ödenmez?
Emekli ikramiyesi, memurlar için emekli aylığı bağlandığı zaman kazanmış oldukları bir tutardır. Sosyal güvenlik kanunlarından olan 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu içerisinde bu hususu düzenleyen bir madde hükmü vardır.
5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmü şu şekildedir:
“Hizmet sürelerinin tamamı bu Kanun ve/veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir.”
Hükmün Açıklaması:
Emekli ikramiyesi memurların almakta oldukları görev aylıklarına bağlı bir ödeme olmayıp, aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı, yani memurların çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumu kesintilerine tabi tutulan tutar üzerinden yapılan bir ödeme şekli oluyor.
Emekli ikramiyesi ödeme tutarında da her tam fiili hizmet yılı esas alınıyor.
Emekli ikramiyesi, her tam fiili hizmet yılı ile sınırlı olarak bu görevlerden ayrıldıkları tarihteki emeklilik keseneğine esas aylık tutarları üzerinden hesaplanarak ödenir.
Soru: Askerlik süresine ikramiye ödenir mi?
Askerlik süresinin Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanılarak hizmet saydırılması halinde bu süre de emekli ikramiyesine esas olan tam hizmet yılları içerisine katılır, dolayısıyla askerlik borçlanması sadece emekli aylığında değil emekli ikramiyesi hesabında da sayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir