7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ

7.DÖNEM TOPLU GÖRÜŞME TALEPLERİMİZ
Şehit Gazi Sen Saglık Ailesi olarak toplu sözleşme ile sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın hakkının verilmesini için her türlü bürokratik yolları kullandık, kullanacağız.
Bizler sadece hakkımızı istiyoruz.
Taleplerimizi tüm kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz;
1. Yoksulluk sınırı üstünde emekliliğe yansıyan tek kalem maaş tüm sağlık sosyal hizmet çalışanlarımızın hakkıdır. Refah payı maaşlara yansıtıldıktan sonra üzerine enflasyon farkı her ay düzenli periyotlarda ödenmelidir. En düşük memur maaşı yoksulluk sınırı üstünde olmalıdır.
2.3600 Ek göstergenin ünvan ayırt edilmeksizin ek göstergeye düşmüş tüm personele verilmelidir.
3.YHS ‘lerin kaldırılması ve bir kereye has mezun oldukları branşlarda kadroya geçirilmesi
4. Sağlık Yönetim Mezunlarının atama cetveline alınması ve yönetim kadrolarına atanması
5. Tek tip istihdam modeli, farklı ucube sistemlerin kaldırılması çalışanların tek çatı altında birleştirilmesi
6. Yönetici atamalarında ehliyet ve liyakata dikkat edilmesi
8. Şehit yakınlarına has hizmetli kadrosunda ataması yapılan personelin bir kereye has memur kadrosunda atanması
9. Tüm memurlara 7.500 kira yardımı yapılması, eş çocuk ve giyim yardımlarının yeniden revize edilerek, günümüz şartlarında güncellenmesi
10.Yükesek vergi dilimlerinin aşağı çekilerek %15 de sabitlenmesi
11. Sendikalara getirilen sendikal örgütlenmeye ve sendikal tercihe pranga vuran %2 lik barajın bir an önce kaldırılması…
12. Bayramlarda tüm memurlarımıza bir maaş bayram ikramiyesi verilmesi
13. Hastanelerde kreş açılması, tüm illerde sağlık çalışanlarımıza has misafirhane ve lokallerin bakanlık eliyle açılıp hizmete sunulması
14.Meslek tanımlarının yapılması
15. Yeni atamaların yapılarak sahadaki iş yükünün hafifletilmesi
16. Üniversiteler arası tayin ve becayiş hakkı verilmesi özellikle de aile mağduriyetlerinin giderilmesi
17.Sağlık çalışanlarına şehir içi ücretsiz ulaşım hakkının tanınması
18.Gece vardiyesinde çalışan sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerinin %50 artırımlı verilmesi
19. Taban teşvik ödeme kat sayısının 0.32 den 2 ye yükseltilmesi
20. Yıllık izin kullanımdaki 12 günlük ücret kesinti sınırın 30 güne çıkarılması ve hafta sonlarının senelik izinden düşülmesi
21-Güvencesiz her türlü istihdam modeline (4/B, 4/C, 4/D, 3+1, taşeron, vekil, sözleşmeli, süresiz sözleşmeli, kadrolu vb.) son verilerek çalışma güvenliğinin tesis edileceği, güvenceli, tek tip istihdam modeline geçilmesini
22-Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) çalışan hemşire, ebe, hekim, sağlık memuru vb. tüm çalışanların tayin haklarının kolaylaştırılarak yeniden düzenlenmesi
23.Sağlık çalışanlarının tüm sağlık kuruluşlarında kendileri ve birinci derece de yakınlarında muayenede öncelik hakkının verilmesi
24. Sağlık kuruluşlarında şiddet olaylarının önüne geçecek caydırıcı kalıcı yasaların çıkarılması ve uygulanması
24. Sağlık sosyal hizmet personelinin meslek hastalığına bağlı vefatında görev şehidi ünvanı verilmesi (covid-19 gibi ), illiyet bağı aranmaması ve ücretlerin yükseltilmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir