%2’lik Baraj Konusunda Danıştay Tarihi Belli Oldu!

%2 lik Barajın İptali ile İlgili DANIŞTAY’A Yaptığımız Başvuru da Tarih Belli Oldu. DANIŞTAY 23 Ocakta Davayı Görüşmeye Başlıyacak!!

“Sendikalara yüzde 2 Barajı Uygulaması” T.C.Anayasası, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2022 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ, Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7429 sayılı Kanun, Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 sayılı Sözleşme, Teşkilatlanma ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına İlişkin 98 sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi, Türkiye’nin imzalamış olduğu ILO 87. ve 98 sayılı sözleşmelere aykırıdır. Konuyla ilgili Şehit Gazi Sen Sağlık Sendikası olarak yürütmenin durdurulması ilgili açmış olduğumuz davada tarih belli oldu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Genel Başkanımız Ahmet Adıyaman; “Danıştay 23 Ocak tarihinde %2lik barajın iptaliyle ilgili davayı görüşmeye başlıyacak. Hukukun üstünlüğüne inanarak açtığımız davanın bir an önce sonuçlanması ve üyelerimizin mali kayıplarının ödenmesi konusunda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Tüm teşkilatımızın ve üyelerimizin bu konuda müsterih olmalarını temenni ediyoruz. Bizler mücadele için kurulmuş sendikayız. Hakkımızı alıncaya kadar da mücadelemiz sürecektir.” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir